DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić posjetio je danas instituciju Ombudsmana za djecu gdje je razgovarao sa dr Nadom Grahovac, ombudsmanom za djecu o brojnim pitanjima u vezi sa zaštitom prava djeteta.

Ombudsman za djecu u skladu sa zakonom predao je Godišnji izvještaj o radu za 2013. godinu koji će biti razmatran na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

S tim u vezi predsjednik Narodne skupštine je pokazao interesovanje za teme koje su dio izvještaja, a posebno u vezi sa izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, te Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

U razgovoru o Porodičnom zakonu, ombudsman za djecu upoznala je predsjednika sa potrebom boljeg regulisanja pitanja usvajanja djece. Razgovaralo se i o pitanjima iz oblasti obrazovanja - nastavnim planovima i programima, udžbenicima, inkluziji i asistentima u nastavi.

Predsjednik je saopštio da je pitanje težine školskih torbi koje je pokrenuto na inicijativu Ombudsmana za djecu angažovalo brojne institucije koje mogu doprinijeti smanjenju težine školskih torbi, a Republički pedagoški zavod i Zavod za udžbenike već rade na tome. 

Ombudsman za djecu istakla je potrebu usklađivanja domaćeg  zakonodavstva sa zahtjevima UN Konvencije o pravima djeteta, a zajednički stav predsjednika Narodne skupštine i ombudsmana za djecu je da je neophodno raditi na povezivanju i stalnoj komunikaciji institucija u čijoj nadležnosti je briga za djecu.