DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić posjetio je danas instituciju Ombudsmana za djecu gdje je razgovarao sa dr Nadom Grahovac, ombudsmanom za djecu o brojnim pitanjima u vezi sa zaštitom prava djeteta.

Ombudsman za djecu u skladu sa zakonom predao je Godišnji izvještaj o radu za 2013. godinu koji će biti razmatran na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

S tim u vezi predsjednik Narodne skupštine je pokazao interesovanje za teme koje su dio izvještaja, a posebno u vezi sa izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, te Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

U razgovoru o Porodičnom zakonu, ombudsman za djecu upoznala je predsjednika sa potrebom boljeg regulisanja pitanja usvajanja djece. Razgovaralo se i o pitanjima iz oblasti obrazovanja - nastavnim planovima i programima, udžbenicima, inkluziji i asistentima u nastavi.

Predsjednik je saopštio da je pitanje težine školskih torbi koje je pokrenuto na inicijativu Ombudsmana za djecu angažovalo brojne institucije koje mogu doprinijeti smanjenju težine školskih torbi, a Republički pedagoški zavod i Zavod za udžbenike već rade na tome. 

Ombudsman za djecu istakla je potrebu usklađivanja domaćeg  zakonodavstva sa zahtjevima UN Konvencije o pravima djeteta, a zajednički stav predsjednika Narodne skupštine i ombudsmana za djecu je da je neophodno raditi na povezivanju i stalnoj komunikaciji institucija u čijoj nadležnosti je briga za djecu.