DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Savjet učenika Medicinske škole pozvao je predstavnike Ombudsmana za djecu da na sastanku Savjeta učenika promovišu Mrežu mladih savjetnika.

Učenici Medicinske škole članovi su Mreže mladih savjetnika od 2011.godine kada su Nikolina Čivčić i Tamara Irić započele saradnju sa Ombudsmanom za djecu. Današnji sastanak organizovali su mladi savjetnici Haris Hajdarpašić i Tatjana Kovačević, s ciljem da njihove kolege dobiju informacije o Mreži mladih savjetnika i nastave tradiciju saradnje učenika ove škole i Institucije.

Tridisetak učenika sa zanimanjem je pratilo prezentaciju o mladim savjetnicima, tokom koje su im predstavljeni ciljevi formiranja Mreže, te dosadašnje aktivnosti mladih savjetnika na istraživanjima, kreiranju promotivnih materijala, radu okruglih stolova, trening seminara i vršnjačkoj edukaciji. Tatjana i Haris prenijeli su svoja iskustva sa trening seminara i posebno se osvrnuli na znanja koja su stekli o pravima djeteta, koja su im pomogla da u svojoj sredini budu još aktivniji u traženju odgovora na sva pitanja koja ih se tiču.