DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Centar za mentalno zdravlje iz Foče u povodu 8.marta i akcije "Osmijeh za majku" u prostorijama Doma zdravlja u Foči organizovao je danas prodajnu izložbu dječijih radova i rukotvorina.

Izložbeni eksponati su djelo vrijednih ruku djece sa poteškoćama u razvoju koji su, uz stručnu pomoć radnika Centra za mentalno zdravlje, izradili unikatne cvijetne ikebane, ramove za slike, kutije za nakit i druge predmete, koji su svojom originalnošću plijenili pažnju prisutnih.

Izložbi su prisustvovali predstavnici institucija i ustanova opštine Foča, a sredstva koja se prikupe prodajom eksponata namijenjena su korisnicima usluga Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Foči.

Ombudsman za djecu RS pozdravlja ovakve i slične aktivnosti kojima se, prije svega, doprinosi postizanju veće samostalnosti i socijalizaciji djece i lica sa poteškoćama u razvoju, a obezbjeđuju i uslovi za njihov kreativan rad i ravnopravno učešće u društvu.