DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U sklopu implementacije projekta Zaštite djece od nasilja, s posebnim naglaskom na nasilje u porodici, u Bijeljini je 1. marta održan drugi dio seminara u organizaciji Udruženja žena „Lara" iz Bijeljine, kojem je prisustvovalo 17 učenika sedmih i osmih razreda iz četiri osnovne škole iz Bijeljine.

U uvodnom dijelu Zlatoljub Mišić, zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske učesnicima je predstavio nadležnosti i način rada Ombudsmana za djecu Republike Srpske, s posebnim osvrtom na rad Mreže mladih savjetnika i njihove aktivnosti, kao i UN Konvenciju o pravima djeteta.

U drugom dijelu, razgovaralo se o Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, definiciji i oblicima nasilja i uopšte sistemu zaštite djece od nasilja.

Mlade savjetnice ombudsmana za djecu Republike Srpske, Mira Milićević i Snježana Đošen održale su radionicu na temu "Da li znamo šta je nasilje?". Učenici su aktivno učestvovali i u diskusiji i u radionicama. Pokazali su visok stepen razumijevanja i prepoznavanja oblika nasilja i iznijeli brojne primjere iz svojih škola, koji su jasno pokazali nedostatak blagovremene i kvalitetne akcije od strane školske uprave, ali i drugih nadležnih ustanova i institucija.