DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Treći Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o proceduri obraćanja usvojen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 19. decembra 2011. godine.

Protokol je svečano potpisan u Ženevi 28. februara 2012. godine i time otvoren za potpisivanje i ratifikaciju od strane država članica Ujedinjenih nacija. Protokol je potpisalo 45 država, a 10 država je isti ratifikovalo.

Protokol će stupiti  na snagu  u aprilu 2014. godine, tri mjeseca nakon deponovanja desetog instrumenta o ratifikaciji.

Novi Fakultativni protokol odnosi se na proceduru podnošenja predstavki Komitetu za prava djeteta, kojim je omogućeno pojedincima ili grupama, ili trećim licima da u ime njih podnesu predstavku Komitetu za prava djeteta u slučajevima kada nacionalni sistemi nisu obezbijedili odgovarajuću zaštitu prava djeteta.

Novi Protokol je nova garancija i efikasniji mehanizam zaštite jer afirmiše dijete kao subjekta prava i omogućava prvi put njegovu zaštitu na međunarodnom planu, zato je vrlo važno da Bosna i Hercegovina potpisivanjem Protokola omogući ovaj vid zaštite za djecu na međunarodnom planu.