DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske organizovalo je okrugli sto, kao završnu manifestaciju realizacije projekta „Primjena inkluzije u osnovnim školama". Projekat je realizovan uz finansijsku podršku UNICEF-a.

Cilj projekta je da se nastavnicima koji rade sa djecom sa smetnjama u razvoju, stručnim saradnicima i direktorima škola pruže informacije i prenesu saznanja o različitim smetnjama i poremećajima kod učenika osnovnoškolskog uzrasta, karakteristikama, kliničkoj slici i manifestacijama pojedinih poremećaja, te načinima podrške za savladavanje poteškoća. Projekat je proveden u 47 škola u 12 opština u Republici Srpskoj, a dostavljena im je i publikacija „Smetnje i ometenosti u razvoju", koju je predstavila prof. dr Slavica Golubović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Profesorica je navela da uvođenje inkluzije u škole predstavlja opšti problem u cijelom regionu i da se moraju obezbijediti optimalni uslovi za inkluziju, jer rad sa djecom sa smetnjama u razvoju zahtijeva edukovane nastavnike, kao i cijeli  sistem tehnike i podrške koja ide uz to.

U okviru projekta „Primjena inkluzije u osnovnim školama", koji je realizovalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, uz finansijsku podršku UNICEF-a, održani su seminari za nastavnike koji rade sa učenicima koji imaju smetnje u razvoju.