DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U okviru realizacije cilkusa radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnici Ombudsmana za djecu održali su radionicu „Da li znamo šta je nasilje" u Općoj gimnaziji Katoličkog školskog centra u Banjaluci. Zadovoljni temom, pristupom, te zainteresovanošću učenika, uprava škola je Instituciji uputila poziv da istu radionicu održi u svim odjeljenjima drugog razreda i to u okviru časova odjeljenjske zajednice.

Tim povodom predstavnici Institucije danas su realizovali dvije radionice za učenike ove škole. Učenici kao i njihovi vršnjaci u drugima školama dobro prepoznaju vrste nasilje, njihovu manifestaciju i posljedice koje nasilje ostavlja na dijete. Posebno su istakli da smatraju da je najčešće nasilje putem interneta, a neki od njih su naveli da su se susretali sa krađom identiteta.

Interesantno je da su na obje radionice učenici smatrali da žrtve nasilja imaju nizak nivo samopouzdanja, nesigurne su, a počinilac se nasiljem služi da istakne svoju moć i stekne „ugled" u društvu. Radionice su podstakle učenike na razmišljanje o potrebi razvijanja samopouzdanja, međusobnog uvažavanja i prihvatanja nekonfliktnih modela ponašanja.