DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U Danilovgradu je 21. i 22.januara 2014.godine održan Drugi Regionalni sastanak parlamentarnih tijela nadležnih za ljudska prava i prava djeteta sa ombudsmanima za djecu zemalja regiona, na temu „Prava djeteta-unapređenje položaja djeteta u cilju zaštite od svih vidova eksploatacije" u organizaciji Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore i Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda.
 
U zajedničkoj izjavi koju su potpisali svi učesnici, konstatovani su ključni nedostaci u procesu zaštite djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe, te ukazano na važnost prevencije u zaštiti djece i edukacije i djece i profesionalaca koji rade sa djecom o uzrocima, prepoznavanju i posljedicama nasilja na razvoj djeteta, te važnosti evidencije o različitim oblicima nasilja nad djecom. Posebno je ukazano na važnost saradnje između nadležnih institucija, ali i jačanja regionalne saradnje u cilju razmjene iskustava i dobre prakse.

Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac govorila je o pozitivnim promjenama u Republici Srpskoj u zaštiti djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja-Izmjenama Krivičnog zakona, potpisanom Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i obavezama koje iz njega proističu, te uvođenju programa prevencije u školski program.