DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Odlukom članova CRONSEE           (mreža ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope) na tematskoj sjednici održanoj 1. decembra 2009. godine kordinaciju mreže u 2010. godini vršiće Institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

U skladu sa navedenom odlukom, danas je u Zagrebu ombudsman za djecu Republike Srpske, Nada Grahovac i zvanično preuzela kordinaciju od pravobraniteljice za djecu Hrvatske gospođe Mile Jelavić.

Kordinacija mrežom, a prema memorandumu potpisanom u Dubrovniku 20. maja 2009. godine od članova mreže institucije ( Crna Gora , Srbija , Slovenija, Makedonija, Vojvodina, Republika Srpska, BiH, Hrvatska, Kipar, Grčka, Bugarska, Rumunija, Kosovo, Albanija) obaveza je predsjedavajućeg da u tekućoj godini održi redovnu godišnju konferenciju i jednu tematsku sjednicu.

Teme konferencije članovi mreže zajednički usaglašavaju tako da se na dnevni red stavi ona tema za čiju obradu je zainteresovan veći broj članova mreže.