DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U organizaciji NVO "Zdravo da ste" te uz podršku „Save the Children", kancelarija za sjeverozapadni Balkan, danas je u Banja Luci održana Konferencija o djeci u pokretu u Bosni I Hercegovini

Na Konferenciji su učesnici upoznati sa rezulatatima istraživanja o položaju djece u pokretu u Bosni i Hercegovini, prezentovani su preliminarni rezultati i metodologija dvaju istraživanja o djeci uključenoj u život i/ili rad na ulicama BIH, te su se prezentovali primjeri dobre prakse-standardizovan model usluge „dnevnih centara za djecu koja rade i/ili žive na ulici i koja su u riziku da to postanu" i referalni mehanizam lokalne zajednice. 

Konferencija je simbolično održana na Međunarodni dan migranta, te je ovo bila prilika za razgovor o položaju djece koja su iz bilo kojeg razloga „ u pokretu". Konferenciji su prisustvovali između ostalih predstavnici Centra za socijalni rad Banja Luka, Ministarstva porodice omladine i sporta Republike Srpske, Udruženja „Nova generacija", Ombudmsana za djecu i dr.