DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U organizaciji nevladinih organizacija „Zdravo da ste" Banja Luka i „Zemlja djece" Tuzla, uz podršku „Save the Children", kancelarija za sjeverozapadni Balkan, danas je u Sarajevu održana Konferencija o djeci u pokretu „Hoću da budem kao druga djeca".

Konferencija je održana na Međunarodni dan migranata i bila je prilika za razgovor o položaju djece, koja su „u pokretu" iz bilo kojeg razloga - interno raseljena djeca i povratnici, djeca koja su žrtve trgovine ljudima i tražioci azila u BiH, djeca koja žive i/ili rade na ulici.

U radu skupa učestvovali su predstavnici institucija i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, a učestvovala je i predstavnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Na Konferenciji su predstavljeni preliminarni rezultati i metodologija istraživanja o djeci uključenoj u život i/ili rad na ulicama BiH (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i UNICEF). Ukazano je i na primjere dobre prakse, kao što su „dnevni centri za djecu koja rade i/ili žive na ulici"

Nakon razgovora i diskusija učesnika Konferencije usvojeni su zaključci i preporuke.