DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U Foči je danas u organizaciji Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči, održan okrugli sto na temu „Primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece".

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici osnovnih škola, Srednjoškolskog centra, zdravstvenih ustanova, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, Centra javne bezbjednosti Foča i mladi savjetnici ombudsmana za djecu RS.

Predstavnici vaspitno obrazovnih ustanova istakli su da su proveli potrebne aktivnosti i upoznali kako nastavni kadar, tako i učenike sa Protokolom, a djeca su kroz razne aktivnosti i radionice, zahvaljujući i pomoći mladih savjetnika ombudsmana za djecu RS, upoznata o vrstama nasilja i potrebom da se svaki slučaj nasilja nad djecom prijavi.

Zajednička je ocjena učesnika da su institucije, bez obzira na relativno kratak period primjene Protokola, prepoznale njegov značaj i postupaju u skladu sa definisanim procedurama u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i preduzimaju potrebne mjere radi pomoći ugroženoj djeci.

Istaknut je značaj  kontinuirane saradnje svih institucija i službi u primjeni Protokola, razmjene podataka i informacija, a posebno potrebe da se Protokol učini dostupnim i roditeljima.