DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U Doboju je danas, u organizaciji Koalicije "Tolerantno i pozitivno" iz Doboja, održan okrugli sto na temu „Prevencija i borba protiv krivičnih djela i incidenata počinjenih iz mržnje".
U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici lokalne zajednice, OEBS-a, policije, tužilaštva, Osnovnog suda, Centra za mentalno zdravlje, prosvjetni radnici i predstavnici nekoliko udruženja građana iz Doboja.

Incidenti i krivična djela učinjena iz mržnje, nasilje na sportskim terenima u kojima se kao učesnici najčešće pojavljuju maloljetnici, kao i poruke koje sadrže elemente mržnje prema drugima, u vidu grafita koji se mogu vidjeti na zidovima zgrada, bili su povod za razgovor o počiniocima, mogućim motivima počinilaca takvih djela, te pronalaženju najboljeg modela preventivnog djelovanja i rada na suzbijanju takvih pojava. Pisanje grafita po zidovima zgrada kao oblik subkulture, najčešće je aktivnost mladih ljudi koji na taj način žele izraziti neki svoj stav ili poslati određenu poruku.

Incidenti i djela počinjena iz mržnje, pokazivanje netolerancije, grafiti i poruke uvredljivog sadržaja predstavljaju nasilje i potrebno ga je blagovremeno prepoznati, odlučno reagovati i preduzeti mjere da se ono prevenira i spriječi, zaključak je svih učesnika.