DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u Banjaluci je danas u organizaciji Ombudsmana za djecu, Ministarstva porodice, omladine i sporta i Republičkog pedagoškog zavoda, održan okrugli sto na temu „Programi prevencije su sastavni dio školskog programa", kojem su prisustvovali predstavnci institucija, nevladinog sektora i profesori s fakulteta.

U raspravi, u kojoj je svaki od učesnika iznoseći svoj stav o ovom pitanju, pozdravio inicijativu da programi prevencije budu sastavni dio školskog programa, ukazano je na važnost prevencije i potrebe da djeca od najranijeg uzrasta u školi dobijaju potrebne informacije o tome.

Zajednički je stav da:

- program prevencije nasilja mora biti dio obrazovnog sistema,

- program mora biti kontinuiran, prilagođen potrebama i uzrastu djeteta i mora uključiti djecu od najranijeg uzrasta,

- program mora biti dio ukupnih aktivnosti škole, uz korišćenje svih resursa škole za stvaranje okruženja, u kojem je škola bezbjedno mjesto za odrastanje djece, u kojoj se njeguje klima povjerenja, međusobnog uvažavanja i poštovanja, u kojoj se radi na osnaživanju ličnih kapaciteta svakog učenika, jača saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom, podstiče vršnjačka edukacija.

- za realizaciju programa neophodno je stvoriti odgovarajuće pretpostavke, koje se prije svega odnose na potrebu edukacije zaposlenih u obrazovnom sistemu.