DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Predstavnici udruženja na sastanku održanom u Instituciji 25. januara 2010.godine upoznali su ombudsmana za djecu sa problemima, prije svega sistemske prirode kojima se ovo udruženje i njegovi članovi svakodnevno susreću.

Problemi na koji oni ukazuju odnose se na pitanja zdravstvene zaštite, ostvarivanja prava na penziju i posebno problem djece sa mentalnom retardacijom. Udruženje ima preko 700 članova, a njihov cilj je adekvatnim zakonskim rješenjima jasno definisati prava koja ova lica imaju.