DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Dječiji edukativni centar „Svjetlice" u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti RS, Dječijim studijom glume „Roda" i Centrom „Zaštiti me" organizovao je „Eko vikend - ekološko pozorište".

Dječji edukativni centar „Svjetlice" je udruženje osnovano u cilju podsticanja razvoja djece predškolskog i ranog osnovnoškolskog uzrasta, kao i savjetodavnog rada sa njihovim roditeljima. „Svjetlice" su tokom prošle godine u svoj rad uključile i djecu sa Daunovim sindromom kako bi podsticali njihovu socijalizaciju i izvan porodice.

Ovaj vikend održane su radionice „Kroz igru i glumu učimo od prirode" tokom kojih su djeca sa Daunovim sindromom imala nekoliko prijatnih druženja sa voditeljima radionica koji su ih naučili kako da čuvaju svoju okolinu, da se zdravo hrane, izrade kostime za glumu i naravno glume. S djecom se družila i zamjenica ombudsmana za djecu.