DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U organizaciji Fondacije CURE, u saradnji sa Perpetuum Mobile - Centar za razvoj mladih i zajednice, u Banja Luci je održan okrugli sto na kojem je predstavljena publikacija „Nasilje među mladima i nasilje u vezama mladih", kao dio projekta „Rodno uvjetovano nasilje: Pogled iz drugog ugla - Nasilje u  vezama mladih".

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Ministarstva za prosvjetu i kulturu RS, Ombudsmana za djecu RS, Gender centra Vlade RS, udruženja građana.

Publikacija je rezultat istraživanja koje je rađeno sa ciljem da se ispita kako i u kojoj mjeri razne javne politike determinišu nasilje među mladima i njihov uticaj na stavove i ponašanje mladih.

Fondacija CURE će do kraja 2013. godine predstaviti analizu istraživanja u 4 grada, i to: Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Tuzli.