DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Na poziv direktora Srednje škole „Nikola Tesla" iz Teslića, predstavnici Ombudsmana za djecu Republike Srpske ponovo su posjetili ovu srednjoškolsku ustanovu i sa učenicima održali još dvije radionice na temu „Da li znamo šta je nasilje?". Rukovodstvo škole je prepoznalo potrebu organizovanja ovakvih radionica s djecom u cilju prevencije i smanjivanja nasilja u porodici i među djecom.

Jedna radionica je organizovana za učenicike trećeg odjeljenja prvog razreda, a druga sa članovima Savjeta učenika škole. Radionicama je prisustvovalo ukupno 54 učenika.

 U uvodnom dijelu učesnicima je predstavljen Ombudsman za djecu Republike Srpske, nadležnosti i način rada Institucije, sa posebnim naglaskom na Mrežu mladih savjetnika i njihove aktivnosti, kao i Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, što su djeca s pažnjom i interesom poslušala.

U drugom dijelu radionica, razgovaralo se o definiciji i oblicima, te zaštiti od svih vidova nasilja. Učenici su aktivno učestvovali u diskusiji. Smatraju da u sredini u kojoj žive ima nasilja, naročito vršnjačkog, na prvom mjestu fizičkog i verbalnog, te nasilja putem mobilnih telefona. Ukazali su i na pojave neprimjerenog - nasilnog ponašanja nekih navijačkih grupa na sportskim priredbama, za koje smatraju da koriste nasilje, verbalno i fizičko za svoje eksponiranje i sticanje popularnosti, pitajući se koliko su takve grupe i njihovo ponašanje u interesu sporta i sportskog takmičenja, te koliko doprinose popularizaciji sporta uopšte.

Poslije radionica, održan je sastanak sa rukovodstvom škole na kojem je razgovarano o praktičnoj primjeni Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, a naglašena je potreba jačanja saradnje između svih nadležnih institucija - subjekata promocije i zaštite prava djece.