DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U organizaciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske, u Doboju je održan okrugli sto na temu „Primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece".  Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici policije, Centra za socijalni rad i Centra za mentalno zdravlje Doboj, predstavnici srednjih i osnovnih škola, udruženja građana i mladi savjetnici ombudsmana za djecu.

U uvodnom izlaganju zamjenik ombudsmana za djecu, Zlatoljub Mišić, između ostalog, prezentovao je statističke podatke o slučajevima nasilja nad djecom, koji pokazuju da je ono u porastu. Učesnici su u diskusiji iznosili svoja iskustva i prijedloge s ciljem smanjivanja i suzbijanja pojave nasilja u porodici i nad djecom.

Zajednička ocjena učesnika  je da je Protokol i njegova primjena u praksi već počeo da daje rezultate. Zaključeno je da je potrebno stalno raditi na razvijanju bolje saradnje i koordinacije između svih subjekata koji rade sa djecom i koji se susreću sa slučajevima nasilja, radi blagovremenog prepoznavanja i primjerenog reagovanja na pojavu nasilja.