DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske organizovalo je Konferenciju o predškolskom vaspitanju i obrazovanju „Značaj obrazovanja u periodu ranog rasta i razvoja" za načelnike opština u Republici Srpskoj. Konferenciju je otvorio ministar prosvjete i kulture doc. dr Goran Mutabdžija koji je, između ostalog, naglasio da je ovo Ministarstvo značajno unaprijedilo standarde predškolskog obrazovanja.

Tokom Konferencije izneseni su podaci da je svega 13% djece predškolskog uzrasta obuhvaćeno nekim vidom predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i u blagom je porastu od  2008.godine kada je donesen Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva porodice, omladine i sporta iznijeli su u svojim prezentacijama viđenje značaja predškolskog vaspitanja i obrazovanja za društvo u cjelini, a posebno interesantno je bilo izlaganje dr Ranka Rojovića, predsjednika Komiteta za darovitu djecu udruženja Mensa International, koji je navodeći primjere ukazao na greške koje čine roditelji ali i stručnjaci u vaspitanju i obrazovanju djece.

Na kraju Konferencije Nataša Cvijanović, načelnica Odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture, upoznala je prisutne sa prijedlozima mjera za povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem i izrazila nadu da će i ova Konferencija podstaknuti lokalne zajednice da povećaju sredstva za predškolsko obrazovanje.