DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Razumijevanje i uživanje ljudskih prava važan je dio pripreme svih mladih ljudi za život u demokratskom društvu. Pojmovi povezani sa ljudskim pravima mogu se i moraju usvojiti što ranije. Škole zato trebaju obezbijediti uslove u kojima će učenici neposredno doživjeti ostvarivanje ljudskih prava.

Škole u svom djelovanju trebaju podsticati učešće roditelja i ostalih članova zajednice. 

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju  jasno je definisao ciljeve obrazovanja.

Da bi škola ostvarila ciljeve obrazovanja definisane Zakonom ona mora definisati i prava i obaveze, a ne samo odgovornost, svih u obrazovnom sistemu.

Da bi škola obezbijedila poštovanje prava učenika, propisi moraju definisati i prava i obaveze i odgovornost učenika u obrazovnom procesu.

Učenik je subjekt prava, on ima i prava i obaveze. Nemogućnost ostvarivanja prava definisanih Zakonom je osnov za podnošenje prigovora nadležnom organu, kao što je neispunjavanje zakonom definisanih obaveza osnov za pokretanje odgovornosti učenika.

Ombudsman za djecu Republike Srpske uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju