DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U povodu Međunarodnog dana prava djeteta, UNICEF tradicionalno dodjeljuje nagrade i priznanja novinarima za njihov doprinos  unapređenju društvene brige za djecu.

Zamjenica predstavnice UNICEF-a Anne-Claire Dufay naglasila je, da je posebno važno prepoznati nastojanja novinara da promovišu prava sve djece, a posebno onih koji su marginalizovani.

Ombudsman za djecu Republike Srpske mr Nada Grahovac, predsjedavajuća ovogodišnjeg žirija, naglasila je važnu ulogu medija u promociji prava djeteta uopšte, u jačanju standarda izvještavanja o djeci, ukazivanja na povrede prava djeteta u različitim sektorima i slabostima pojedinih dijelova sistema dječije zaštite, te pozvala na zajedničko angažovanje u jačanju sistema dječije zaštite.

Na ovogodišnji konkurs prijavilo se 34 novinara sa 80 radova, a šest članova žirija jednoglasno je donijelo odluku o dodjeli nagrada, priznanja i zahvalnica.