DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu iz dobojske regije prema svom planu nastavljaju aktivnosti vršnjačke edukacije na temu „Da li znamo šta je nasilje?". Tako su uspješno organizovane i održane dvije radionice u Osnovnoj školi „Dositej Obradović" i jedna u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić", u Doboju i u Srednjoškolskom centru „Jovan Cvijić" i Osnovnoj školi „Sutjeska" u Modriči. Radionicama je prisustvovalo 130 učenika.

Mladi savjetnici su pokazali ozbiljnost i odgovornost u pripremi radionica, ali i zavidne vještine u prenošenju stečenih znanja o pravima djeteta i vođenju radionica. Opšti je zaključak da su djeca zainteresovana za temu, da dobro reaguju na ovaj vid edukacije i aktivno učestvuju, iznoseći svoje stavove i iskustva. Tema nasilja nije im strana i dosta znaju o oblicima nasilja i kako ga prepoznati, kao i kome se obratiti kad uoče nasilje. Smatraju da je važno blagovremeno uočavanje bilo kojeg vida nasilja, kao i pomoć žrtvi nasilja.

Učesnici radionica složni su u ocjeni da su radionice interesantne i korisne, pa predlažu i druge teme o kojima bi željeli da saznaju više.