DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu iz dobojske regije prema svom planu nastavljaju aktivnosti vršnjačke edukacije na temu „Da li znamo šta je nasilje?". Tako su uspješno organizovane i održane dvije radionice u Osnovnoj školi „Dositej Obradović" i jedna u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić", u Doboju i u Srednjoškolskom centru „Jovan Cvijić" i Osnovnoj školi „Sutjeska" u Modriči. Radionicama je prisustvovalo 130 učenika.

Mladi savjetnici su pokazali ozbiljnost i odgovornost u pripremi radionica, ali i zavidne vještine u prenošenju stečenih znanja o pravima djeteta i vođenju radionica. Opšti je zaključak da su djeca zainteresovana za temu, da dobro reaguju na ovaj vid edukacije i aktivno učestvuju, iznoseći svoje stavove i iskustva. Tema nasilja nije im strana i dosta znaju o oblicima nasilja i kako ga prepoznati, kao i kome se obratiti kad uoče nasilje. Smatraju da je važno blagovremeno uočavanje bilo kojeg vida nasilja, kao i pomoć žrtvi nasilja.

Učesnici radionica složni su u ocjeni da su radionice interesantne i korisne, pa predlažu i druge teme o kojima bi željeli da saznaju više.