DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ombudsman za djecu Republike Srpske organizovali su okrugli sto „Primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja zlostavljanja ili zanemarivanja djece" koji je održan u povodu Međunarodnog dana prava djeteta, a na Međunarodni dan prevencije, zlostavljanja i zanemarivanja djece. Cilj okruglog stola je da se ukaže na važnost prepoznavanja svih slučajeva nasilja zlostavljanja i zanemarivanja djeteta kako bi se blagovremenom reakcijom mogle preduzeti adekvatne mjere u cilju zaštite djeteta.

Brojnim učesnicima obratila se ministrica porodice, omladine i sporta, prof. Nada Tešanović koja je istakla da se cijelo društvo mora suprotstaviti onima koji ugrožavaju psihičko i fizičko zdravlje djeteta. 

Ombudsman za djecu, mr Nada Grahovac naglasila je da je svako nasilje nad djetetom ozbiljna prijetnja odrastanju djeteta i da je neophodno prepoznavanje svih njegovih oblika i pružanje pravovremene podrške i pomoći djetetu.

Pomoćnik u Ministarstvu porodice, omladine i sporta, Slavica Kuprešanin, prisutnima je predstavila Protokol, evidencijske listove za prikupljanje podataka o slučajevima nasilja i uputstva o njihovom vođenju za sve nadležne. 

Primjere iz prakse prisutnima su iznijeli ombudsman za djecu, te predstavnici MUP-a, Centra za socijalni rad i osnovne škole. 

U diskusiji koja je uslijedila pozdravljeno je potpisivanje Protokola kao kvalitetan doprinos uvezivanju institucija i njihovog zajedničkog djelovanja u zaštiti djeteta i ukazano na potrebu uvođenja programa prevencije nasilja u obrazovni sistem i edukacije zaposlenih u svim subjektima zaštite, te obavezu međusobne stalne saradnje na lokalnom i republičkom nivou.