DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Na Međunarodni dan prevencije, zlostavljanja i zanemarivanja djece predstavnica Ombudsmana za djecu posjetila je Katolički školski centar u  Banjaluci. Sa direktoricom škole razgovaralo se o tome da li djeca prijavljuju nasilje i kako ih ohrabrujemo da o njemu progovore.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje" održana je u jednom odjeljenju drugog razreda. Učenici su pokazali veliko znanje i razumijevanje za temu. Prepoznali su sve oblike nasilja i iznijeli primjere  koje su uočili. Interesantno je da su govoreći o verbalnom nasilju primijetili da ga ima i u muzici i u svakodnevnom životu, te da je ono karakteristično za one koji nemaju šta da kažu.

 Srednjoškolci iz Katoličkog školskog centra pokazali su da imaju šta da kažu o ovoj temi pa smo ostavili mogućnost za dalju saradnju, a predstavnici Institucije javili su se mladi savjetnici iz ove škole kako bi pratili dalje aktivnosti Institucije.