DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

JU Centar za socijalni rad Banja Luka u saradnji sa Krajiškim kulturnim centrom „Sveti Sava" Banja Luka organizovao je predavanje na temu „Kriza savremene porodice - zamke odrastanja" kojem su prisustvovali i predstavnici Ombudsmana za djecu RS.

U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili predstavnici resornih ministarstava, a dr Borka Vukajlović, v.d. direktorica Centra za socijalni rad Banja Luka je u svom izlaganju „Podrška porodici" iznijela probleme i izazove sa kojima se danas suočava porodica.

Ugledni klinički psiholog-psihoterapeut iz Beograda gospodin Vlajko Panović koji posjeduje veliko iskustvo u radu sa porodicama i djecom, na veoma interesantan način je prezentovao svoja iskustva, naglasivši  kako je osnovni problem savremene porodice manjak komunikacije između djece i roditelja, ali i između samih roditelja, što ima za posljedicu disfunkcionalnost porodice.