DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U završnici aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnik Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči posjetila je SŠC „27.januar" u Rogatici.

U razgovoru sa direktorom Centra saznali smo da školu pohađa 420 učenika u 20 odjeljenja, a obrazuju se za zanimanja: Gimnazija-opšti smjer, ekonomski tehničar i tehničar za obradu drveta, (obrazovanje IV stepena), kao i dva odjeljenja III-eg stepena sa zanimanjima mašinske struke (bravar i varilac). Nastava je organizovana u prvoj smjeni.
Uprava škole ima  dobru saradnju sa Savjetom učenika i Savjetom roditelja.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je u odjeljenju III-3, i prisustvovala su joj 24 učenika. Primjetili smo da imaju saznanja o Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, znaju da je u njihovoj školi imenovan koordinator za postupanje u slučaju nasilja.

Mišljenja su da svaki oblik nasilja izaziva psihičke traume, ali i da je psihičko nasilje najteže prepoznati. Otvoreni su za razgovor o ovoj temi, a slučajeve nasilja bi obavezno prijavili nastavnicima u školi, roditeljima, kao i nadležnim službama izvan škole.

Ističu potrebu da se slične radionice organizuju češće, kako na temu nasilja, tako i o drugim temama u vezi sa ostvarivanjem prava djeteta.