DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Predstavnici Ombudsmana za djecu prisustvovali su dvodnevnoj radionici na temu „Sprječavanje nasilja u porodici" u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Instrumenta Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX).

Brojni predavači iz različitih zemalja govorili su o primjerima dobre prakse u prevenciji i suzbijanju porodičnog nasilja, tretmanu žrtve, procesuiranju počinilaca, s posebnim akcentom na propise zemalja EU i međunarodne strateške dokumente koji regulišu ovu oblast.

Jedan od najznačajnijih dokumenata koji se odnosi na suzbijanje nasilja u porodici je Istambulska konvencija Savjeta Evrope, koja je ratifikovana od strane BiH.

Zaključci ove radionice su da su u većini slučajeva žrtve porodičnog nasilja žene i djeca, te da je neophodna bolja saradnja između nadležnih organa u pogledu procesuiranja počinilaca i sprovođenja adekvatnih mjera bezbjednosti, ali da je veoma važna i edukacija stanovništva u cilju postizanja što bolje prevencije.