DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Mlade savjetnice ombudsmana za djecu RS Maja Lučić i Marija Pejović održale su danas treću radionicu na temu „Da li znamo šta je nasilje?", ovaj put u OŠ Veselin Masleša u Foči.

Radionica je organizovana za učenike prvog odjeljenja šestog razreda, a učestvovalo je 25-oro djece. Razgovaralo se o sadržaju pojma nasilja nad djecom, Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, kao i o oblicima i prepoznavanju žrtve nasilja.

Djeca iako osnovci, već imaju osnovna znanja o ovoj pojavi. Spremno su iznosili svoja saznanja i mišljenja u vezi sa nasiljem i svojim vrlo aktivnim učešćem doprinijeli uspjehu radionice, što je pokazalo da djeca vrlo dobro prihvataju koncept vršnjačke edukacije.