DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Tehnička škola u Gradišci je 25. po redu u kojoj su danas predstavnici Ombudsmana za djecu održali radionicu za učenike, u sklopu aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Iz razgovora sa upravom škole saznali smo da Tehnička škola broji 640 učenika koji se školuju u tri struke, a broj učenika je i u ovoj školi iz godine u godinu sve manji. U upravi su zadovoljni ovogodišnjim odzivom roditelja u Savjetu roditelja i očekuju da će se aktivno uključiti u rad škole. Savjet učenika je formiran i pored uobičajenih aktivnosti koje provode svake godine, ove godine Savjet učenika će ostvariti saradnju sa Savjetom roditelja što do sada nije bila praksa.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?" realizovana je za učenike prvog razreda mašinske struke. Rekoše nam da su nedavno imali radionicu o nasilju sa pripadnicima MUP-a i da o ovoj temi treba razgovarati. Nasilje i njegove oblike djeca su dobro definisala, a posebno ih je zainteresovalo nasilje putem interneta. O njemu znaju dosta i odlično su nabrojali šta sve može da bude nasilje putem interneta, ali i oni kao i mnogi njihovi vršnjaci smatraju da se njima  takvo nasilje ne može dogoditi, kao i da su dovoljno čvrsti da na njihovu ličnost ne mogu uticati uvrede koje mogu dobiti putem društvenih mreža.

Gradiški srednjoškolci su govoreći o tome kome se treba obratiti u slučaju nasilja  rekli da to zavisi od toga gdje se nasilje dešava i ko im je u tom trenutku najbliži. Posebno su upućeni na školskog pedagoga i psihologa, koji im mogu pomoći da svoj problem riješe u školi ili da ih upute da zajedno traže rješenje u centru za socijalni rad ili policiji.