DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu RS svake godine stečena znanja o pravima djeteta prenose svojim vršnjacima putem radionica. Predstavnici Ombudsmana za djecu danas su boravili u Gimnaziji u Prnjavoru, gdje su mlade savjetnice već drugu školsku godinu uključene u edukaciju svojih školskih drugova. Ove godine Nikolina Jovanić i Marina Vasić održale su 12 radionica, na kojima su u svim odjeljenjima prvog razreda obradile temu „Da li znamo šta je nasilje?" i temu „Rodna ravnopravnost". U svim odjeljenjima drugog razreda održale su radionicu „Da li znamo šta je nasilje".

Danas je predstavnica Ombudsmana za djecu prisustvovala radionici koju su realizovale mlade savjetnice, a nakon toga i sastanku Savjeta učenika. Razgovor je protekao u atmosferi koja pokazuje da su radionice u školi postale sastavni dio sticanja znanja i da vršnjački edukatori za neke teme mogu biti bolji sagavornici od odraslih. Interesantno je da su neka odjeljenja nakon održanih radionica, sama predložila teme o kojima bi htjeli steći dodatna znanja.