DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnici  Ombudsmana za djecu RS, iz kancelarije u Doboju posjetili su Osnovnu školu „Jovan Dučić" u Bijeljini, razgovarali sa zamjenikom direktora, pedagogom i psihologom, a sa učenicima  prvog odjeljenja devetog razreda održali radionicu na temu „Da li znamo šta je nasilje?".

Osnovna škola „Jovan Dučić" u Bijeljini je centralna škola sa još tri područne škole. Školu pohađa ukupno 1218 učenika, a nastava je organizovana u dvije smjene. Učenici su angažovani i u vannastavnim aktivnostima kroz razne sekcije - literarnu, dramsku, spotrsku, recitatorsku.....

Na radionici na temu „Da li znamo šta je nasilje?", učestvovala su 22 učenika, koje smo u uvodnom razgovoru upoznali sa Institucijom i njenim nadležnostima, kao i sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece. U nastavku radionice učenici su pokazali veliku zainteresovanost za temu nasilja i pokazali da poznaju svoja prava, da znaju da iznose svoje mišljenje, da ozbiljno diskutuju, uočavaju probleme i da izvode pravilne zaključke. Istakli su da su o problemu nasilja već razgovarali na časovima odjeljenske zajednice, da su u školi često i kroz vannastavne aktivnosti i radionice  obrađivali ovu temu.

Složni su u ocjeni da je o nasilju potrebno često govoriti, ukazivati na posljedice i probleme sa kojma se žrtve nasilja susreću i potrebu blagovremenog otkrivanja nasilja i pomoći žrtvi, ali i nasilnicima, za koje većina smatra da su i sami žrtve nekog nasilja.