DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu uputio je 01.11.2013. Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla" u Banjaluci Preporuku za postupanje.

Institucija Ombudsmana za djecu zaprimila je prijavu kojom se ukazuje na povredu prava djeteta u obrazovnom sistemu, a u vezi sa izricanjem vaspitno-disciplinske mjere učeniku IV razreda.

U informaciji se navodi da je učeniku N.N. 25. septembra 2013. godine  izrečena vaspitno-disciplinska mjera ukor Nastavničkog vijeća škole zbog korištenja mobilnog telefona na času. Istovremeno, a zbog izrečene vaspitno-disciplinske mjere, vladanje učenika je ocijenjeno ocjenom ne zadovoljava.
 
Predstavnici Institucije su u ponedjeljak, 28.oktobra posjetili Elektrotehničku školu i tom prilikom zatražili svu dokumentaciju škole koja se odnosi na izricanje vaspitno-disciplinske mjere učeniku.

Tekst Preporuke nalazi se na Preporuka Elektrotehničkoj školi