DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Aktivnosti koje Ombudsman za djecu provodi pod nazivom „O tvojim pravima u tvojoj školi" polako se bliže kraju. Dvadeset druga posjeta školi danas nas je odvela u Školski centar „Petar Kočić" u Srpcu. U razgovoru sa pedagogom škole saznali smo da školu pohađa 588 učenika i da se nažalost u zadnje dvije godine taj broj smanjuje. Učenici su, kažu u upravi vrijedni, aktivni i uključeni u rješavanje svih pitanja koja ih se tiču, pa tako predstavnik Savjeta učenika prisustvuje sjednicama Nastavničkog vijeća, a Savjet učenika se konsultuje i kod izricanja težih vaspitno-disciplinskih mjera.

Kodeks o ponašanju napravio je Savjet učenika, a zatim je dorađivan u odjeljenjskim zajednicama i na Nastavničkom vijeću. Tek kada su Kodeks usaglasili on je zaživio i svi se trude da ga poštuju.

Radionica „Da li znamo što je nasilje?" potvrdila nam je da smo sa učenicima koji su navikli da iznose svoje mišljenje, postavljaju pitanja i diskutuju, ali sve prate s puno interesovanja i uvažavanja sagovornika. O problemu nasilja su svi razgovorali u svojim odjeljenjskim zajednicama, pa su s lakoćom nabrojali vrste nasilja i govorili o karakteristikama žrtve i nasilnika. Interesantno je da su gotovo svi bili mišljenja da je nasilnik najčešće i sam bio žrtva nasilja, te da je i s njim potrebno raditi kako bi promijenio svoje ponašanje.

Govoreći o nasilju putem interneta, rekli su nam da već znaju da za prijatelje ne treba da prihvataju nepoznate osobe. Ali, kako kažu, više ne važi pravilo da su nasilnici nepoznate osobe. Danas, su i nasilnici na internetu poznati, a to su njihovi vršnjaci koji sukobe iz stvarnog života prenose na društvene mreže.

Srbački srednjoškolci izrazili su zadovoljstvo temom, načinom na koji smo razmjenjivali mišljenja, a neki od njih su zainteresovani i za rad Mreže mladih savjetnika.