DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U  Zagrebu je danas održan Tematski sastanak ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope, čiji domaćin je bila Institucija pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske. Tema sastanka je bila „Djeca u pokretu,".

Na sastanku su predstavnici nevladinih organizacija, NVO Atina Beograd, „Zdravo da ste" Banja Luka i Centar za prava djeteta Crne Gore, prezentovali rezultate istraživanja o djeci u pokretu u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a predstavnici institucija ombudsmana za djecu su govorili o iskustvima institucija u zaštiti prava i interesa ove kategorije djece.

Ombudsman za djecu, mr Nada Grahovac ukazala je na rezultate istraživanja Ombudsmana za djecu vezano za zaštitu djece od prosjačenja i zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja i posebno naglasila potrebu potpunog usklađivanja postojećih zakona, politika i prakse u svim oblastima sa osnovnim zahtjevima i principima Konvencije. „Djeca u pokretu" su samo djeca, koja se u različitim fazama svog putovanja suočavaju sa brojnim situacijama, koje sistem mora prepoznati  i na iste adekvatnim mjerama reagovati, kao što su odgovarajući uslovi prijema djeteta, pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama, postavljanje staraoca djetetu, obezbjeđenje prevodioca i pravnog savjetnika, učešće djeteta i njegovo mišljenje u svim postupcima i odlukama koje se njega tiču i mnoga druga pitanja.