DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U Modriči je danas, u organizaciji UG „Budućnost" održan radni sastanak na temu "Uspostavljanje efikasnijeg modela zaštite žrtava nasilja u porodici".

Sastanku su prisustvovali predstavnici policije, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje Modriča, te predstavnici osnovnih i srednjih škola modričke opštine, kao i predstavnik Ombudsmana za djecu RS. Prisutni su iznijeli svoja iskustva i probleme s kojima se susreću u primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, te upozorili na potrebu uspostavljanja što boljeg sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i potrebu efikasnije saradnje nadležnih organa i institucija, koji se bave zaštitom i pružanjem pomoći žrtvama ovog oblika nasilja.

Predstavnik Ombudsmana za djecu upoznao je prisutne sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, te prenio iskustva i zapažanja Institucije u vezi sa pojavom nasilja u porodici i nad djecom.