DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu iz Doboja uspješno su održali još jednu radionicu u Ugostiteljsko-trgovinskoj školi u Doboju, na temu "Da li znamo šta je nasilje?" Na radionici je učestvovalo 25 učenika prvih razreda.

Po već ustaljenom rasporedu, mladi savjetnici - vršnjački edukatori su svojim drugarima iznijeli ono što su oni naučili o  oblicima i zaštiti od nasilja nad djecom, a zatim su dali priliku i učesnicima radionice da iznesu svoja mišljenja, stavove i iskustva iz ove oblasti.

Učesnici radionice su svojim aktivnim učešćem u razgovoru pokazali da su vrlo zainteresovani za  ovakav način rada i izrazili želju za učešćem na sličnim radionicama.