DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Mlade savjetnice ombudsmana za djecu RS iz Foče, uz podršku predstavnice Institucije iz kancelarije Foča, održali su u SŠC Foča, u Medicinskoj školi radionicu na temu "Da li znamo šta je nasilje?". Radionica je dio planiranih aktivnosti mladih savjetnika-vršnjačkih edukatora.

Na interaktivnoj radionici, mlade savjetnice Marijana Lučić i Marija Pejović su svojim drugarima prenijeli svoja znanja o nasilju nad djecom i Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, a svojim izlaganjem i načinom organizovanja radionice pokazale da su uspješno prošle obuku na trening - seminaru za mlade savjetnike ombudsmana za djecu RS.

Podstakle su i učesnike radionice da iznose svoja mišljenja, da aktivno učestvuju u razgovoru o pojedinim oblicima nasilja, kao i da zajednički dođu do definicije nasilja nad djecom. Učenici smatraju da je verbalno nasilje najzastupljenije, a svjesni su i ostalih oblika ove pojave. Prepoznaju potrebu pravovremenog otkrivanja nasilja nad djecom, te potrebu da se svaki slučaj nasilja prijavi nadležnim službama. U školi, ističu, to su nastavnici, pedagog, direktor, ali i Ombudsman za djecu, policija i službe socijalne pomoći.

Smatraju da je ovakav način rada i organizovanje radionica - od strane vršnjačkih edukatora koristan i zanimljiv, jer su u na ovakvim radionicama opušteni i otvorenije iznose svoja iskustva i saznanja. Ističu potrebu da na sličnim radionicama razgovaraju i o drugim temama.