DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Predstavnici  Ombudsmana za djecu RS, iz kancelarije Doboj, danas su posjetili Osnovnu školu „19.april" u Derventi, razgovarali sa pedagogom škole, a sa učenicima 8. razreda  održali radionicu na temu „Da li znamo šta je nasilje?".

Saznali smo da ovu školu pohađa oko 700 učenika, da je nastava organizovana u dvije smjene, da su učenici aktivni u školskim sekcijama, te da savjeti roditelja i učenika u ovoj školi redovno održavaju sastanke.

U uvodnom dijelu radionice, u razgovoru o Instituciji, učenici su prijatno iznenadili svojim poznavanjem rada, nadležnosti i aktivnosti koje Ombudsman za djecu provodi, a o čemu ih je ranije, kako kažu, upoznala njihova razrednica. Da se sa učenicima ove škole ozbiljno radi vidjelo se i po njihovom poznavanju dječijih prava i Konvencije o pravima djeteta.

Djeca su na radionici vrlo lako došli do definicije nasilja i pokazali da poznaju oblike nasilja, da mogu vrlo lako prepoznati žrtvu nekog oblika nasilja, te su istakli da bi se za zaštitu i pomoć u slučaju nasilja obratili roditeljima, nastavnicima u školi, policiji pa i ustanovama socijalne zaštite. Učenike je posebno zanimalo kako se treba ponašati u situacijama u kojima bi se mogli naći kao žrtva nasilja, a veliki broj pitanja koja su učenici postavljali, pokazao je njihovu visoku svijest o problemu nasilja nad djecom.