DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči danas je posjetila  Osnovnu školu "Sveti Sava" u Gacku.
 
U razgovoru sa upravom škole saznali smo da ovu školu, koja ima i četiri područne škole pohađa 890 učenika, a nastava je organizovana u dvije smjene. Učenici su angažovani i u vannastavnim aktivnostima kroz razne sekcije - literarna, dramska, recitatorska, planinarska. Posebno su ponosni na uspjehe svojih učenika na brojnim regionalnim i republičkim takmičenjima. Kako kažu, već niz godina učenici ove škole na republičkim takmičenjima osvajaju nagrade iz informatike i istorije. Iako nemaju dvoranu za fizičko vaspitanje, pa koriste opštinsku sportsku dvoranu, učenici su angažovani u sportskim aktivnostima, a godinama ostvaruju zapažene rezultate na Malim olimpijskim igrama u odbojci, malom fudbalu i drugim sportovima.

Na radionici „Da li znamo šta je nasilje?", koja je održana u odjeljenju VIII-4, učestvovalo je 20 učenika, koji su sa ineresovanjem saslušali informacije o instituciji Ombudsmana za djecu RS i njenim nadležnostima, osnovnim odedbama UN Konvencije o pravima djece, Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, a zatim razgovarali o oblicima nasilja nad djecom.
Podijeljeni u grupe, u otvorenom razgovoru iznosili su svoje definicije nasilja i pojedinih oblika nasilja, svoja zapažanja o načinu prepoznavanja žrtve nasilnog ponašanja, te pokazali spremnost da eventualne slučajeve nasilja prijave školskom pedagogu, nastavnicima u školi, a isto tako, kako kažu, i nadležnim službama izvan škole. Na kraju, svi su se složili da je nasilje nad djecom važno prepoznati, prije svega da bi se na vrijeme pomoglo žrtvi nasilja, a isto tako da bi se počinilac otkrio i sankcionisao. Smatraju da o Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece treba što više razgovarati u školi, kako bi se svi upoznali sa svojim obavezama.

Djeca su izrazila zadovoljstvo što je ova radionica organizovana u njihovom odjeljenju, i izrazila želju da se slične radionice organizuju češće.