DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske, mr Nada Grahovac u petak je posjetila područnu školu OŠ „Sveti Sava" u Tilavi, gdje je sa direktoricom škole Danijelom Mrda i nastavnicima u područnoj školi razgovarala o ostvarivanju prava na obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju, ali i brojnim drugim pitanjima.

Škola je vrlo posvećena ovom pitanju, posebno nastavnica Željka Topalić, ali ističu potrebu da se određena pitanja, kao što je asistent u nastavi na odgovarajući način sistemski uvodi, te da se osigura bolja uvezanost svih institucija i službi u pomoći djeci sa smetnjama u razvoju.