DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu Republike Srpske održali su u „Američkom kutku" u Doboju 26.10.2013. godine radionicu „Da li znamo šta je nasilje?". Na radionici su učestvovali učenici dobojskih škola uzrasta 15-17 godina.

U prijateljskoj atmosferi, mladi savjetnici su kroz interaktivni razgovor, ali i igrice, svojim vršnjacima prenijeli stečena znanja o nasilju nad djecom. Učesnici radionice, svojim aktivnim učešćem, pitanjima i diskusijama pokazali su veliki interes za temu.

U narednih četiri sedmice mladi savjetnici ombudsmana za djecu dobojske regije planirali su još pet radionica u dobojskim osnovnim i srednjim školama na teme "UN Konvencija o pravima djeteta" i „Da li znamo šta je nasilje?", kao i posebne aktivnosti u vezi sa obilježavanjem „Međunarodnog dana djeteta" 20.11.2013. godine.