DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Lijep, sunčani dan,  odveo je danas predstavnicu Ombudsman za djecu RS iz  kancelarije Foča u Rudo, u Srednjoškolski centar, gdje se u nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi razgovaralo o pravima djece.

U razgovoru sa direktorom škole saznali smo da je ovo jedina srednjoškolska ustanova u ovoj opštini, a učenici stiču znanja u Gmnaziji, Mašinskoj školi i Saobraćajno-tehničkoj školi (zanimanja vozač i saobraćajni tehničar), da imaju 187 učenika, a nastava je organizovana u jednoj, prijepodnevnoj smjeni. Savjet roditelja i Savjet učenika aktivno rade, i jedni i drugi redovno održavaju sjednice i sarađuju sa upravom škole.

Učenici se pored redovne škole bave i vannastavnim aktivnostima kroz više sekcija - dramsku, stonotenisku, literarnu, fudbalsku i druge, a ostvaruju zapažene rezultate u sportskim takmičenjima, iako nemaju svoju fiskulturnu salu. Časovi fizičkog vaspitanja održavaju se u jednoj posebnoj učionici, prilagođenoj ovoj namjeni, u koju su zahvaljujući donaciji Ministarstva prosvjete i kulture RS postavljene pokretna traka za trčanje, stonoteniski sto, strunjače i druga sportska pomagala.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je u II-1 odjeljenju Gimnazije, a uz učešće 18 učenika. Nakon kratkog upoznavanja učenika sa institucijom i nadležnostima Ombudsmana za djecu RS, odredbama UN Konvencije o pravima djece i odredbama Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, učenici su, podijeljeni u grupe, iznosili svoja znanja i zapažanja o nasilju nad djecom. U vrlo otvorenom razgovoru pokazali su da znaju šta je to nasilje nad djecom, da prepoznaju osnovne oblike nasilja, a smatraju da je psihičko/emocionalno nasilje najteže prepoznati.

Iskazali su spremnost da o uočenim slučajevima nasilja razgovaraju sa odraslima, u prvom redu nastavnicima u školi, a slučajeve nasilja prijavili bi i službama socijalne pomoći, policiji i Ombudsmanu za djecu.

Smatraju da se o nasilju nad djecom treba više razgovarati, kako bi djeca mogla prepoznati situacije u kojima trpe nasilje. Voljeli bi da imaju više radionica ovog tipa o raznim temama.