DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu proveli su radni vikend u Modriči na trening seminaru čija je tema bila „Pravo na zaštitu od nasilja i diskriminacije". Ovo je drugi i ujedno završni trening seminar koji je predviđen u projektu „Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike/savjetnice ombudsmana za djecu Republike Srpske" koji se odvija u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske a iz sredstava FIGAP Programa.

Trening je prošlo 20 mladih savjetnika, srednjoškolaca iz Doboja, Foče, Vlasenice, Prnjavora, Gradiške, Banjaluke i Modriče koja je ovaj put bila domaćin. Mlade savjetnike je prvi dan seminara posjetio načelnik Modriče, gospodin Mladen Krekić. On je sa ombudsmanom za djecu gospođom Nadom Grahovac i mladim savjetnicima u veoma prijatnoj atmosferi iznio iskustva koja opština ima u saradnji s djecom i posebno naglasio da mladi savjetnici treba da pomažu svojim vršnjacima u rješavanju njihovih problema. Mr Nada Grahovac podsjetila je prisutne da je Modriča bila domaćin Centralne manifestacije povodom obilježavanja Dana prava djeteta i 20.godina Konvencije o pravima djeteta. 20.novembra 2009.godine.

U subotu su mladi savjetnici, prema planu, učestvovali u izvođenju radionice „Da li znamo šta je nasilje" tokom koje su, pored teoretskih znanja koja su pokazali, iznijeli i primjere iz svojih sredina. Govoreći o nasilju, pomenuli su i problem prijavljivanja nasilja, te istakli da kod djece, ali i odraslih, još nije razvijena svijest o potrebi da se nasilje prijavljuje.

U popodnevnim časovima, učesnici su kroz radionice saznali koji zakoni i protokoli govore o pravu na zaštitu od nasilja, te kako se nasilje može posmatrati kroz prizmu rodne ravnopravnosti.
U predahu koji su imali između radionica, učesnici seminara su obišli Modriču, a vodiči su im bile mlade savjetnice iz Modriče koje su im s ponosom pokazale svoj grad.

Nedjelja je bila dan za evaluaciju, ne samo ovog trening seminara, nego i cijelog projekta. Mladi savjetnici su izrazili svoje zadovoljstvo onim što su naučili, načinom rada i mogućnošću da razmjenjuju iskustva, mišljenja i druže se, a za buduće trening seminare predlažu da broj učesnika bude veći i da se u edukaciju uključe i stručnjaci iz različitih oblasti.