DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Nastavljajući   aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnici  Ombudsmana za djecu Republike Srpske, iz kancelarije u Doboju posjetili su Srednju školu "Nikola Tesla" u Brodu, razgovarali sa rukovodstvom škole, a sa učenicima sedmog odjeljenja trećeg razreda održali radionicu na temu „Da li znamo šta je nasilje?".

Na održanoj radionici učenicima je predstavljena institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske, što su djeca s interesovanjem pratila, jer kako su nam rekli, malo znaju o tome šta je Ombudsman za djecu, kako je organizovan, gdje se nalazi i čime se bavi.

Prilikom predstavljanja Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i upoznavanja sa osnovnim pojmovima i oblicima nasilja nad djecom, učenici  su istakli da su o nasilju razgovarali sa svojim nastavnicima, te su kroz razgovor pokazali da su stekli osnovna znanja iz ove oblasti. Poznato im je kome treba da se obrate u slučajevima nasilja; ističu da bi se u slučajevima da su žrtve nasilja ili da imaju saznanja o konkretnom slučaju nasilja, na prvom mjestu obratili roditeljima i nastavnicima u školi, ali su takođe istakli sumnju da bi prijava i sve aktivnosti poslije prijave imali adekvatan efekat.

Pojavu nasilja i sve češće slučajeve nasilja i ponašanje nasilnika objašnjavaju lošim porodičnim prilikama, nezadovoljstvom položajem u kojem se pojedinci nalaze, ali i željom nasilnika za dokazivanjem i dominacijom.