DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Dolazeći u Ribnik očarala nas je prelijepa priroda i bogatstvom jesenjih boja i ljepotom nametala razmišljanje o potrebi da se ovo šumsko blago očuva. Prva informacija koju smo dobili u SŠC „Lazar Đukić",bila je da se učenici s radošću spremaju na pošumljavanje kojeg zadnjih godina nije bilo, što je pokazatelj da se u školi znanje ne stiče samo iz knjiga.

Iz razgovora koji se uobičajeno vodi sa upravom škole, tokom aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", saznali smo i to da škola broji 171 učenika koji se obrazuju u 5 struka. Djeca su, kažu u upravi, vrijedna, a imali su i odjeljenje u kojem nije bilo neopravdanih izostanaka. Savjet učenika se redovno sastaje, i provodi niz aktivnosti, a posebno ističu one humanitarnog karaktera. Savjet roditelja je formiran, ima plan rada, ali do sada sa Savjetom učenika nisu imali zajedničke aktivnosti.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje" okupila je 27 srednjoškolaca koji su s pažnjom slušali uvodne informacije o Instituciji i temi. U dijelu grupnog rada djeca su odlično definisala sve oblike nasilja, potkrijepili su svoja zapažanja i primjerima iz života. Nisu krili da nasilja ima, da ga primjećuju, ali i da je uzrok za nasilno ponašanje odraslih alkohol, nesređeni porodični odnosi i slično. Kada se razgovaralo o djeci žtrvama nasilja, učenici su odlično opisali kako se takva djeca osjećaju i naglasili da u pomoći djetetu - žrtvi, veliku ulogu mogu odigrati i vršnjaci koji će mu pružiti podršku i pomoći da povrati samopouzdanje.

Radionica je trajala i duže nego što je planirano jer su ovi srednjoškolci zaista imali šta da kažu, a bili su spremni i da čuju nešto novo, pa smo za kraj dogovorili ponovno susret i razgovor o temi koju oni predlože.