DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske svake godine tokom Dječije nedjelje okupi i članove Mreže mladih savjetnika koji tokom godine provode niz aktivnosti u svojim školama i lokalnim zajednicama, u vezi sa promocijom i zaštitom prava djeteta.

Ove godine upriličeno je druženje bivših i sadašnjih članova Mreže u Doboju, Foči i Banjaluci s ciljem razmjene iskustava i prezentacije istraživanja o vršnjačkom nasilju koje su tokom 2012. godine, u saradnji sa Ombudsmanom za djecu realizovali  mladi savjetnici. Istraživanje su mladi savjetnici proveli u 17 srednjih i 18 osnovnih škola u Republici i anketirali preko 1200 svojih vršnjaka. Nakon analize dobijenih podataka njihova je poruka da je neophodno jačati saradnju roditelja, učenika i škole i ulogu pedagoga i psihologa u školama i učiniti dostupnim Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u RS.

Ovi sastanci okupili su 20 mladih savjetnika koji su naglasili da im je članstvo u Mreži pomoglo da bolje razumiju svoja prava i obaveze, da znaju kome treba prijaviti kršenje prava djeteta, te da su stekli vještine vršnjačke edukacije i aktivno učestvuju u edukaciji svojih vršnjaka o raznim temama.