DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči, na poziv uprave, posjetila je danas Srednju školu „28.juni" u Istočnom Novom Sarajevu, te se jedan školski čas družila sa članovima Savjeta učenika ove vaspitno-obrazovne ustanove.

Škola je svoje aktivnosti povodom Dječije nedjelje počela već u ponedeljak, 07.oktobra prigodnim programom, što smo mogli primijetiti već pri ulasku u školu, jer su u hodnicima izloženi brojni literarni radovi učenika, na temu dječijih prava.

Savjet učenika broji 23 člana, iz svakog odjeljenja po jedan učenik, a kako ističu vrlo su aktivni, posebno u promociji prava djece, a naglašavaju da imaju dobru saradnju sa Savjetom roditelja i upravom škole.

Poznat im je rad institucije Ombudsmana za djecu RS, a predstavnica Ombudsmana ih je podsjetila na UN Konvenciju o pravima djeteta i prava koja im ona garantuje, te predstavila Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece. 

Na radionici „Da li znamo šta je nasilje" članovi Savjeta učenika su bili vrlo aktivni i otvoreno iznosili svoja mišljenja o nasilju, vrstama nasilja, i iskazali spremnost da otvoreno razgovaraju o ovim problemima kako sa svojim roditeljima, tako i sa upravom škole, posebno školskim psihologom i pedagogom. Svjesni su da je svaki slučaj nasilja nad djetetom važno prijaviti  kako bi se pružila adekvatna pomoć djetetu, a isto tako i utvrdila odgovornost počinilaca.