DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnica Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Foči danas je posjetila  OŠ „Sveti Vasilije Ostroški" u Trebinju.

U razgovoru sa direktorom škole i školskim psihologom, saznali smo da ovu školu pohađa 668 učenika, organizovanih u 27 odjeljenja, a nastava se odvija u dvije smjene.
Učenici su angažovani u vannastavnim aktivnostima kroz razne sekcije, a posebno ističu muzičku sekciju, i školski orkestar i hor, koji postižu zapažene rezultate. Ponosni su na humanitarni koncert koji je ova sekcija održala u maju ove godine u Trebinju, a sredstva su namijenjena za liječenje njihovog druga, kome je uspješno izvršena transplatacija jetre u Padovi, čime su djeca pokazala svoju humanost i solidarnost. Pored brojnih uspjeha koje učenici postižu na regionalnim i republičkim takmičenjima, pohvalili su se i sa osvojenim prvim mjestom i nagradom - 20 računara u popularnom „Kvizologu".

U povodu obilježavanja „Dječije nedjelje", škola je već u ponedeljka organizovala prigodni program,  a 10. oktobra će sve osnovne i srednje škole, sa predškolskim ustanovama u Trebinju, ovim povodom organizovati zajednički program.

U drugom dijelu posjete održana je radionicu u IX-2 odjeljenju na temu "Da li znamo šta je nasilje"?. Nakon uvodnog razgovora o UN Konvenciji o zaštiti prava djeteta i Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, podijeljeni u grupe učenici su iznosili svoja razmišljanja i saznanja o raznim oblicima nasilja nad djecom. Prepoznali su  fizičko i verbalno nasilje, emocionalno zlostavljanje, i nasilje putem interneta i mobilnih telefona, mada nisu svjesni svih oblika i opasnosti od nasilja putem interneta.

Otvoreno su iznosili neke primjere nasilja, a posebno su bila interesantna njihova zapažanja o tome kako prepoznati žrtve nasilja. S obzirom na njihov uzrast, kako kažu, najteže im je prepoznati psihičko nasilje, a o slučajevima nasilja nad djecom spremni su otvoreno razgovarati sa školskim psihologom, nastavnicima, a naravno i sa svojim roditeljima.

Zajednički smo zaključili da je vrlo važno na vrijeme prepoznati i prijaviti slučajeve nasilja nad djecom, kako bi se djete-žrtva nasilja zaštitilo i dobilo adekvatnu pomoć, a počinilac sankcionisao.