DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U okviru obilježavanja Dječije nedjelje, mladi savjetnici ombudsmana za djecu Republike Srpske, održali su radionicu u „Ugostiteljskoj i trgovinskoj školi" u Doboju na temu UN Konvencija o pravima djeteta.

Na radionici, kojoj su prisustvovali učenici od prvog do četvrtog razreda, naši mladi savjetnici Nataša Milošević, Aleksandar Vidović i Igor Marjanović, predstavili su instituciju Ombudsmana za djecu Republike Srpske i Mrežu mladih savjetnika ombudsmana, Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i naravno, UN Konvenciju o pravima djeteta.

Mladi savjetnici su, na vrlo zanimljiv i kreativan način, svoja znanja i vještine koje su stekli na trening-seminarima u organizaciji Ombudsmana za djecu, prenijeli svojim vršnjacima, upoznali ih sa pravima koja djeci pripadaju i sa načinom na koji ta prava mogu da ostvare, te kome se sve mogu obratiti radi njihove zaštite. Predstavljena su četiri osnovna principa UN Konvencije o pravima djeteta, a prisutni učenici su iznosili i razmjenjivali svoja iskustva iz škole i porodice u vezi sa ostvarivanjem pojedinih prava, sa posebnim naglaskom na pravo na mišljenje.

Da je ova radionica ostvarila svoj cilj pokazali su svi prisutni svojim interesom i diskusijama i potvrdili da su na ovoj radionici naučili nešto novo o pravima koja im garantuje UN Konvencija o pravima djeteta i o mogućnosti i načinima njihove zaštite.